Kiều Oanh - Huỳnh Thật

Chờ Anh Bên Đồi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Sầu Lệ Nhân Huỳnh Thật
Đêm Không Nhà Huỳnh Thật
Ra bờ sông Huỳnh Thật