Phạm Thanh Thảo

Đêm Hoa Hồng Phạm Thanh Thảo
Giá Như Phạm Thanh Thảo
Giấc Mơ Về Ngôi Nhà Phạm Thanh Thảo
Ly Do Thiên Trường - Phạm Thanh Thảo
Lý Do Thiên Trường - Phạm Thanh Thảo
Nước Mắt Ánh Trăng Akira Phan - Phạm Thanh Thảo