Yanbi - Zhara Band - Big Daddy

Phép Màu Yanbi - Sĩ Thanh
Một Ngày Em Sẽ Nhiều ca sĩ
Bài hát cuối Nhiều ca sĩ
Bài Hát Cuối Nhiều ca sĩ
Change Yanbi - Mr A
Nothing In Your Eyes Nhiều ca sĩ
Vô Tâm Yanbi - TMT