Nhóm Huyền Thoại
Cái Nghĩa Cái Tình Nhóm Huyền Thoại
Cùng Một Bầu Trời Nhóm Huyền Thoại
Trước Sau Như Một Nhóm Huyền Thoại
Dằn Vặt Nhóm Huyền Thoại
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07