Dương Nghi Đình

Nức Nở Đêm Trường Beat Dương Nghi Đình - Dư Anh
Miền Tây Quê Tôi Beat Dương Nghi Đình - Dư Anh
Bún Riêu Cua Đồng Beat Dương Nghi Đình
Thương Lắm Miền Tây Dương Nghi Đình
Miền Tây Quê Tôi Dương Nghi Đình - Dư Anh
Hương Lúa Miền Nam Dương Nghi Đình
Anh Hai Xa Quê Lâm Quang Long - Dương Nghi Đình
Tiếng Quốc Đêm Trăng Dương Nghi Đình
Tình Chị Em Dương Nghi Đình
Tằm Vương Tơ Dương Nghi Đình
Dạ Cổ Hoài Lang Dương Nghi Đình
Chiều Qua Phà Hậu Giang Dương Nghi Đình
Bí Xanh Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy