Xuân Trang - Khang Lê

Căn nhà màu tím Trung Hậu - Khang Lê
Biết nói gì đây Hà My - Khang Lê
Nỗi lòng Khang Lê
Chỉ là hẹn ước Khang Lê - Lý Diệu Linh
Cõi nhớ Khang Lê
Thương cô gái Bến Tre Khang Lê - Phương Lan
Dù anh nghèo Khang Lê - Phương Lan
Chuyện ba mùa mưa Khang Lê - Lý Diệu Linh