Randy - Kim Thoa

Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
Kiếp Nghèo Quách Thành Danh - Kim Thoa
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa
Nhớ Cha Lê Sang - Kim Thoa
Một Mình Thôi Trang Anh Thơ - Randy
Trăng Nước Phương Nam Kim Thoa - Hải Long
Bài Tango Cho Em Kim Thoa - Huyên Chí Bình
Trăm Nhớ Ngàn Thương Kim Thoa - Huyên Chí Bình