Đinh Mạnh Ninh - Phương Linh
Cứ Ngủ Say Nguyễn Hải Phong - Phương Linh
Qua Đêm Nay Mạnh Quân - Phương Linh
Một Mình Đinh Mạnh Ninh
Everyday I Love You Đinh Mạnh Ninh
Vinh Quy Bái Tổ Đinh Mạnh Ninh
Cơn Mơ Đinh Mạnh Ninh
Phố Đinh Mạnh Ninh
Đưa Tôi Về Đinh Mạnh Ninh
So Sick Đinh Mạnh Ninh
Everyday I Love You Đinh Mạnh Ninh
19 Rồi Đinh Mạnh Ninh