Nguyễn Hoàng Nam
Về Với Je Sus Nguyễn Hoàng Nam
Kìa, Chín Mươi Chín Con Nguyễn Hoàng Nam
Chúa Đã Chuộc Tôi Nguyễn Hoàng Nam
Ngài Luôn Mở Lối Nguyễn Hoàng Nam
Khúc tâm ca Nguyễn Hoàng Nam
Một Lần Dang Dở Nguyễn Hoàng Nam
Yêu Là Khi Nguyễn Hoàng Nam
Vũ Khúc Thiên Di Nguyễn Hoàng Nam
Vết Tình Xưa Nguyễn Hoàng Nam