Trần Nguyên Thắng
Nàng Thơ Xứ Huế Trần Nguyên Thắng
Nhà Em Ở Lưng Đồi Trần Nguyên Thắng
Giếng Quê Trần Nguyên Thắng
Thương Về Xứ Nghệ Trần Nguyên Thắng
Son Trần Nguyên Thắng
Biển Tình Trần Nguyên Thắng
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng