Đinh Kiến Văn Fortune
Giá Như Ngày Xưa Đinh Kiến Văn Fortune
Phận Trẻ Mồ Côi Đinh Kiến Văn Fortune
Một Ngày Là Anh Em Đinh Kiến Văn Fortune
Ghen Vu Vơ Đinh Kiến Văn Fortune
Chuyện Đàn Ông Đinh Kiến Văn Fortune
Anh Nhớ Út Nhiều Đinh Kiến Văn Fortune
Chị Có Chồng Đinh Kiến Văn Fortune
Ngoại (Grandmother Remix) Đinh Kiến Văn Fortune
Biết Sẽ Về Đâu Đinh Kiến Văn Fortune
Mom Jenny Đinh Kiến Văn Fortune
Chuyện Tình Hoa Lan Đinh Kiến Văn Fortune
Tình Nghĩa Phu Thê Đinh Kiến Văn Fortune
Nhìn Em Hạnh Phúc Đinh Kiến Văn Fortune
Ván Cờ Tình Đinh Kiến Văn Fortune
Con Thương Mẹ Nhất Trên Đời Đinh Kiến Văn Fortune