Marcson Nguyễn - Vũ Thịnh

Sao Vẫn Còn Yêu Vũ Thịnh - Fanny
Cứ Quên Đi Vũ Thịnh - Fanny
Hôn Sâu 3 Phút Vũ Thịnh - Fanny
Khi Ta Già (Beat) Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Khi Ta Già Lofi Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Khi Ta Già Vicky Nhung - Vũ Thịnh
Hai Chúng Ta Vũ Thịnh - Fanny
Bảo Bối Của Anh (Beat) Marcson Nguyễn - Vũ Thịnh