...
Giá chưa từng yêu nhau Đinh Kiến Phong - Kim Ny Ngọc
...
Cô Đơn Một Vì Sao (Remix) Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Còn Lại Nỗi Cô Đơn Remix Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
...
Mong người quay về Đinh Kiến Phong - Song Thư
...
Hào hoa Đinh Kiến Phong
...
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
...
Người Khác Đinh Kiến Phong
...
Bởi Vì Đa Nghi Đinh Kiến Phong
...
Anh Sẽ Ra Đi Remix Đinh Kiến Phong
...
...
...
...
Cô Đơn Một Vì Sao Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
...
Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy (Remix) Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong