Thùy Dương - Phi Loan

Ngày Tết Quê Em Nhiều ca sĩ
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình
Phũ Phàng Thùy Dương
Chuyện Tình Nghèo Thùy Dương - Khánh Bình
Cánh Thiệp Đầu Xuân Thùy Dương - Dạ Thảo My
Cánh Cò Và Dòng Sông Thùy Dương - Hoàng Công Danh
Khi Không Phi Loan