Thái Châu - Ái Vân

Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Bài Thánh Ca Buồn Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Thương Hoài Ngàn Năm Thái Châu - Mã Tuyết Nga
LK Đêm Vũ Trường - Phận Tơ Tằm Thái Châu - Phương Hồng Quế
Cách Xa Ái Vân
LK Xin Mãi Còn Yêu Họa Mi - Ái Vân
LK Nhìn Nhau Lần Cuối Elvis Phương - Ái Vân
Sóng Nước Biếc Họa Mi - Ái Vân
Niềm Vui Đơn Côi (Cỏ Úa) Elvis Phương - Ái Vân
Ở trọ Ái Vân
Trái tim không ngủ yên Ái Vân - Anh Dũng