Thái Châu - Ái Vân

Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Bài Thánh Ca Buồn Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Thương Hoài Ngàn Năm Thái Châu - Mã Tuyết Nga
LK Đêm Vũ Trường - Phận Tơ Tằm Thái Châu - Phương Hồng Quế
Cách Xa Ái Vân
LK Xin Mãi Còn Yêu Họa Mi - Ái Vân
LK Nhìn Nhau Lần Cuối Elvis Phương - Ái Vân
Sóng Nước Biếc Họa Mi - Ái Vân
Niềm Vui Đơn Côi (Cỏ Úa) Elvis Phương - Ái Vân
Ở trọ Ái Vân
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05