Phú Tiến Phú
Nỗi đau tình đầu Phú Tiến Phú
Thương lắm anh hai Phú Tiến Phú
Củ co đắng hoài Phú Tiến Phú
Vắng nhau rồi Phú Tiến Phú
Sao em nỡ vội lấy chồng Phi Nhung - Phú Tiến Phú
Tiễn biệt Phú Tiến Phú
Ru nửa vầng trăng Phú Tiến Phú
Đừng nói xa nhau Phi Nhung - Phú Tiến Phú
Ai ra xứ Huế Ngọc Hạ - Phú Tiến Phú