Hồ Quang Lộc - Phương Lan

Quán Nửa Khuya Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Tuyết lạnh Khang Lê - Phương Lan
Định mệnh Khang Lê - Phương Lan
Đừng nhắc chuyện đau lòng Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Bông Hồng Cài Áo Hồ Quang Lộc
Vườn Hoa Trong Tim Hồ Quang Lộc
Mẹ Là Vầng Trăng Hồ Quang Lộc
Nắng Có Còn Xuân Hồ Quang Lộc
Lòng Mẹ Hồ Quang Lộc
Huyền Sử Âu Lạc Phương Trang - Hồ Quang Lộc
Tình bơ vơ Phương Lan
Chuyến xe miền Tây Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Áo Đẹp Nàng Dâu Phương Lan - Đông Nguyễn