Hoàng Nghi Lâm - Trương Thế Vinh
Rước Dâu Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Happyn Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Giận Chơi Thôi Trương Thế Vinh - Voi Biển Band
Còn Chờ Gì Nữa Hoàng Nghi Lâm
Đêm Nguyện Cầu Hoàng Nghi Lâm
Em Khóc Một Mình Hoàng Nghi Lâm
Gió Xuân Hoàng Nghi Lâm