Dương Trường Giang
Đến Với Nhau Dương Trường Giang - Hải Lê
1234 Lên Vũ Quốc Nhật - Dương Trường Giang
Cứ Mơ Đi Bùi Anh Tuấn - Dương Trường Giang
Làm Cha Dương Trường Giang
Ngày Trôi Về Phía Cũ Trung Quân Idol - Dương Trường Giang
Phố Không Mùa Bùi Anh Tuấn - Dương Trường Giang
Mùa Đi Ngang Phố Dương Trường Giang
Mưa Lạnh Lắm Dương Trường Giang
Lặng Lẽ Dương Trường Giang
Ngày Tắt Dương Trường Giang