Đan Trường - Thanh Thảo

Sao Đổi Ngôi Đan Trường - Trung Quang
Đạo làm con Đan Trường
Từng Yêu (Cover) Đan Trường
Tình Bơ Vơ Mạnh Quỳnh - Thanh Thảo
Tình Đời Thanh Thảo - Đan Nguyên
Ta Chẳng Còn Ai Thanh Thảo - Hoài Phương
Có Quên Được Đâu Thanh Thảo - Hoài Phương
Một Thuở Yêu Người Lam Trường - Thanh Thảo