Phương Dung

Xuân Hồng Nhiều ca sĩ
Đi Giữa Mùa Xuân Phương Dung - Hải Đăng
Nắng Xuân Phương Dung
Hỡi Nàng Xuân Phương Dung
Phận Má Hồng Phương Dung
Nhạt nắng Phương Dung
Nhớ Người Yêu Phương Dung
Nghéo Tay Nhau Thề Chế Thanh - Phương Dung
Ngang Trái Phương Dung
Mùa Pense Nở Phương Dung