Phương Dung

Hoa Nở Về Đêm Lan Anh - Phương Dung
Mùa Thu Đông Kinh Phương Dung - Tuấn Khương
Lan Và Điệp Phương Dung - Đình Phước
Lòng mẹ Phương Dung
Hai lối mộng Phương Dung - Peter Nhân
Tình quê sông nước Khánh Duy - Phương Dung