Hồ Việt Trung

Hành Trình Trên Đất Phù Sa Remix Hồ Việt Trung - Khưu Huy Vũ
Nô Lệ Tình Yêu Hồ Việt Trung
Em Là Của Anh Hồ Quang Hiếu - Hồ Việt Trung
Đại Gia Thất Tình Hồ Việt Trung
Bài Ca Tết Cho Em Hồ Việt Trung - Khánh Bình
Xuân Yêu Thương Hồ Việt Trung
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Mười Năm Đợi Chờ Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Có Yêu Đâu Mà Chia Tay Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Tội tình Lương Gia Huy - Hồ Việt Trung
Tình Bơ Vơ Hồ Việt Trung - Hoàng Châu
Giận Hờn Hồ Việt Trung - Hoàng Châu