Ngọc Hân

Về quê ngoại Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trên mảnh đất tình người Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ngợi ca quê hương em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trăng về thôn dã Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chim trắng mồ côi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Tình em Tháp Mười Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Gợi nhớ quê hương Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Bài ca đất phương nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Trên dòng sông nhỏ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đau xót lý chim quyên Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Anh ở đầu sông em cuối sông Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hành trình trên đất phù sa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Về miền tây Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chiếc xuồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Quê hương ba miền Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân