Dương Hồng Loan

Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Về Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Làm Dâu Xứ Lạ Dương Hồng Loan - Đoàn Ngọc Tuấn
Liên Khúc Về Quê Dương Hồng Loan
Nhớ Về Sông Hậu Dương Hồng Loan
Khổ Tâm Dương Hồng Loan
Cõi Nhớ Dương Hồng Loan
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Đừng Nói Xa Nhau Dương Hồng Loan - Đoàn Ngọc Tuấn
Đính Ước Dương Hồng Loan
Không Bao Giờ Quên Anh Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Nếu Xuân Này Vắng Anh Dương Hồng Loan
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình