Nguyễn Hải Yến

Giấc Mơ Tuyệt Vời Nguyễn Hải Yến
Phố Mùa Đông Nguyễn Hải Yến
Có Một Người Vẫn Thương Nguyễn Hải Yến - Tăng Phúc
Nỗi Nhớ Dịu Êm (Remix) Nguyễn Hải Yến
Một Thời Đã Xa (Remix) Nguyễn Hải Yến
Hãy Về Với Em (Remix) Nguyễn Hải Yến
Đêm Lao Xao (Remix) Nguyễn Hải Yến
Bên Em Là Biển Rộng Nguyễn Hải Yến
Đã Hơn Một Lần Nguyễn Hải Yến