Đoàn Minh

LK Lan Và Điệp Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Về Quê Thăm Mẹ Nhiều ca sĩ
Duyên Tình Đắng Cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Trái mồng tơi Đoàn Minh - VŨ HẢI
Thà trắng thà đen Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Thư Cuối Đoàn Minh