Đoàn Minh

Mùa Xuân Xôn Xao Đoàn Minh - Cẩm Loan
Lý Phận Người Đoàn Minh - Đoàn Minh
Liên Khúc Mưa Bụi Đoàn Minh - Quỳnh Trang
Hoa Cỏ May Đoàn Minh
Chuyện Tình Không Suy Tư Đoàn Minh - Ngọc Quỳnh
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Đoàn Minh - Dương Hồng Loan
Sầu Tím Thiệp Hồng Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Liên Khúc Tâm Sự Với Anh Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Liên Khúc Lý Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Con Đường Mang Tên Em Mai Tuấn - Đoàn Minh
Chiều Bên Đồi Sim Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh - Lý Diệu Linh