Đoàn Minh

Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Xin Trả Cho Anh Đoàn Minh - Cẩm Loan
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Chuyện Ba Người Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
Được Tin Em Lấy Chồng Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Tình ca trên lúa Kim Thư - Đoàn Minh
Căn Nhà Mộng Ước Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Ăn Năn Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Thuyền Hoa Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan