Dương Hồng Loan - Khánh Bình

Liên Khúc Đính Ước Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
LK Chúc Xuân Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Lệ Đời Remix Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Kiếp Hoa Phai Dương Hồng Loan
Hương Tóc Mạ Non Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hương Sầu Riêng Muộn Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hỏi Nàng Xuân Dương Hồng Loan
Hoa Tím Ngày Xưa Dương Hồng Loan
Hoa Tím Lục Bình Dương Hồng Loan
Hoa Đào Năm Trước Dương Hồng Loan
Em Đi Trên Cỏ Non Dương Hồng Loan
Duyên Kiếp Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Đừng Nói Xa Nhau Dương Hồng Loan
Đợi Tôi Về Dương Hồng Loan