Dương Hồng Loan - Khánh Bình

Đôi Ngã Chia Ly Dương Hồng Loan - Khang Chấn Thi
Nuốt Lệ Làm Vui Dương Hồng Loan - Phi Bằng
Ông Nội Ơi Nhiều ca sĩ
Những Trái Tim Hồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nhớ Người Xưa Dương Hồng Loan
Mưa Rừng Dương Hồng Loan
Mưa Buồn Nhớ Anh Dương Hồng Loan
Một Lần Thôi Dương Hồng Loan
Liên Khúc Trót Dại Tình Chỉ Đẹp Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Lk Vòng Tay Nào Cho Em - Yêu Trong Nghịch Cảnh Dương Hồng Loan - Hoàng Ngọc Anh
Đâu Ngờ Tình Dang Dở Dương Hồng Loan
Đà Lạt Hoàng Hôn Dương Hồng Loan
Con Đường Xưa Em Đi Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Chờ Nhau Cuối Con Đường Dương Hồng Loan - Hữu Khương