Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim

Tân Cổ Cô Thắm Về Làng Linh Tâm - Nguyễn Thiên Kim
Mùa Thu Lá Bay Nguyễn Thiên Kim
Em Phụ Tình Anh NSƯT Minh Vương - Nguyễn Thiên Kim
Mưa Rừng Nguyễn Thiên Kim
Người Đi Ngoài Phố Nguyễn Thiên Kim
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Nguyễn Thiên Kim