...
Lòng Tự Cao Remix Châu Khải Phong - Ngọc Thúy
...
Nụ Cười Không Vui Remix Châu Khải Phong
...
Khong the yeu them ai Remix Châu Khải Phong
...
...
...
Em Là Niềm Đau Remix Châu Khải Phong
...
Em Phải Quên Anh Châu Khải Phong
...
Số Nghèo Remix Châu Khải Phong
...
Lời Chúc Không Thật Remix Châu Khải Phong
...
Lỗi Tại Anh Remix 2012 Châu Khải Phong
...
Hối Tiếc Muộn Màng Châu Khải Phong
...
Em Đã Đến Châu Khải Phong
...
...
Em Là Niềm Đau Châu Khải Phong
...
Anh Xin Lỗi Em Châu Khải Phong