Hứa Mỹ Tịnh - Lê Minh Trung

Đập Vỡ Cây Đàn Khưu Huy Vũ - Lê Minh Trung
Thương Về Miền Trung Lê Minh Trung - Hồng Quyên
Chào Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lê Minh Trung
Xuân Này Bên Mẹ Lê Minh Trung
Cánh Thiệp Đầu Xuân Vân Khánh - Lê Minh Trung
Gặp Nhau Lê Minh Trung
Duyên Quê Hứa Mỹ Tịnh - Tuấn Khương
Đất Nước Tình Yêu Hứa Mỹ Tịnh - Khánh Du
Hai Quê Hứa Mỹ Tịnh
Huế Xưa Lê Minh Trung