Thanh Duy
Magic Thanh Duy
Trả Lại Em Thanh Duy - Kha ly
Game Over Thanh Duy
Tàu Về Quê Hương Remix Thanh Duy - Hải Vy
LK Không Bao Giờ Quên Anh Thanh Duy - Ngọc Thảo
Happy New Year (DJ 9 Jik) Thanh Duy - Hương Giang idol