Huỳnh Thật

Tình Đầu Dang Dở Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Tinh Que Yeu Dau Hạ Vân - Huỳnh Thật
Noi Lai Tinh Xua Hồng Phượng - Huỳnh Thật
LK Chiều Sân Ga Huỳnh Thật - Hoàng Như Ngọc
Xuân Trên Quê Hương Tam Bình Hồng Phượng - Huỳnh Thật