Phạm Quỳnh Anh

Muốn Quên Nhưng Chẳng Thể Phạm Quỳnh Anh - Nguyễn Minh Cường
Bờ Vai Hay Bờ Vực Phạm Quỳnh Anh - HamLet Trương
Nói Đi Là Đi Phạm Quỳnh Anh
Chúng Ta Bấy Lâu Nay Là... (Live Session) Phạm Quỳnh Anh - Trung Quân
Vai "Ác" Phạm Quỳnh Anh - Linh Đan
Thà Rằng Chia Tay Quang Vinh - Phạm Quỳnh Anh
An Phạm Quỳnh Anh