...
That MM (Mashup That XX) Yanbi - JC Hưng
...
Nothing In Your Eyes Nhiều ca sĩ
...
...
I'm Not Okie Nhiều ca sĩ
...
X Mas For U Yanbi - TMT
...
Bad Boy Nhiều ca sĩ
...
Bay Yanbi - Lil' Kani
...
Buồn Yanbi
...
...
Cỏ Ba Lá Yanbi
...
Dành Cho Anh Yanbi - Vinc
...
...
...
Vicky Yanbi - Jan Saker
...
I'M Sorry 2 Yanbi - Bueno