Lý Diệu Linh

Liên Khúc Duyên Kiếp Lê Sang - Lý Diệu Linh
Tơ Hồng Se Duyên Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Phận Bạc Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh - Đoàn Minh
Thuyền Về Bến Xưa Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Hoa Nở Về Đêm Lý Diệu Linh
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
Câu Hỏi Sau Cùng Lý Diệu Linh
Thực tế tình đời Lý Diệu Linh - Đặng Trí Trung