Lady Phương Thùy
Xuân đã về Lady Phương Thùy
Tình yêu chào xuân Lady Phương Thùy
Thiên đàng ái ân Lady Phương Thùy
Thì thầm mùa xuân Lady Phương Thùy
Nắng có còn xuân Lady Phương Thùy
Lúng la lúng liếng xuân Lady Phương Thùy
LK Mùa xuân ơi Lâm Chấn Huy - Lady Phương Thùy
Đoản ca xuân Lady Phương Thùy - Lưu Chấn Long