Thi Phượng

Mùa Hoa Cải Thi Phượng
Lời Cô Gái Lệ Ninh Thanh Phương - Thi Phượng
Lỡ Hẹn Với Dòng Lam Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Lâu Đài Tình Ái Quang Đại - Thi Phượng
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng
Huyền Thoại Trăng Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Huế Xưa Hải Anh - Thi Phượng
Huế Và Em Thi Phượng
Hồn Quê Thi Phượng
Hoa Vô Thường Thi Phượng