Bằng Kiều
Nhớ Bằng Kiều
Đôi Tay Lạnh Bằng Kiều
Hòa Nhịp Con Tim Nhiều ca sĩ
Đừng Hát Khi Buồn Bằng Kiều - Anh Khang
Nếu Lúc Ấy Bằng Kiều - Văn Mai Hương
Phút Cuối Bằng Kiều
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03