Trang Anh Thơ - Khang Lê

LK Tết Là Tết Trang Anh Thơ - Nhiều Ca Sỹ
Gợi Nhớ Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Lòng mẹ Nhiều ca sĩ
Tết nguyên đán Trang Anh Thơ
Chúc tết Trang Anh Thơ
Xin Lỗi Anh Hồng Mơ - Khang Lê
Tình Muộn Hồng Mơ - Khang Lê
Một Mình Thôi Trang Anh Thơ - Randy
Bài Ca Kỷ Niệm Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
Duyên Quê Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng
Quán Nửa Khuya Hồ Quang Lộc - Khang Lê
Tôi vẫn nhớ Trang Anh Thơ - Lưu Quang Bình
Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao Khang Lê - vân My