Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Hey Boy Đông Nhi
Đợi Chờ Đông Nhi
Có Những Yêu Thương Nào Đông Nhi - Huỳnh Thanh Bình
Vì Ai Vì Anh Đông Nhi
Tình Yêu Và Bạn Ông Cao Thắng
Ta Nên Dừng Lại Ông Cao Thắng
Nắng Tin Yêu Ông Cao Thắng
La La La Ông Cao Thắng