Trương Vĩnh Đạt - Lý Duy Khang

Thay Áo Mới Trương Vĩnh Đạt
Hãy Cho Anh Bên Em Trương Vĩnh Đạt
Điều Em Không Biết Trương Vĩnh Đạt
Cho Anh Được Yêu Trương Vĩnh Đạt
Cho Anh Được Yêu Trương Vĩnh Đạt
Điều Em Không Biết Trương Vĩnh Đạt
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06