Trần Tuấn Kiệt

Vắng Mẹ Ngày Xuân Trần Tuấn Kiệt
Cành Đào Thiêng Tình Sử Trần Tuấn Kiệt - Kiều Oanh
Tình Đẹp Như Mơ Trần Tuấn Kiệt
Ngã Ba Tình Nhiều Ca Sĩ - Trần Tuấn Kiệt
Ai Lên Xứ Hoa Đào Trần Tuấn Kiệt
Khi Đã Yêu Trần Tuấn Kiệt
Tình Là Sợi Tơ Trần Tuấn Kiệt
Hồng Ngự Trong Tôi Trần Tuấn Kiệt
Xuân Trên Nước Việt Trần Tuấn Kiệt
Tiếng Lòng Trần Tuấn Kiệt
Mong Manh Chiếc Lá Trần Tuấn Kiệt
Cung Thương Ngày Cũ Trần Tuấn Kiệt
Ngàn Năm Yêu Em Trần Tuấn Kiệt
Thắp Lại Lửa Lòng Trần Tuấn Kiệt