Tuấn Anh

Tết Là Tết Tuấn Anh - Thi Phượng
Khúc Hát Ân Tình Tuấn Anh - Thi Phượng
Hình Ảnh Người Em Không Đợi Tuấn Anh - Thi Phượng
Gặp Nhau Làm Ngơ Tuấn Anh - Thi Phượng
Như Giấc Chiêm Bao Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Tình Kỹ Nữ Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Xin Còn Gọi Tên Nhau Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Chiếc Lá Cuối Cùng Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Bài Tình Ca Cho Em Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Ru Mãi Ngàn Năm Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
Ru Ta Ngậm Ngùi Tuấn Anh - Phương Phạm Guitarist
LK Tâm Sự Nàng Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
LK Tâm Sự Ngày Xuân Tuấn Anh - Đăng Nguyên
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

01
Hungarian sonata

Nhạc không lời

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Lại Down

KIXX - DYOR

06