...
Chiếc Lá Cuối Cùng Trọng Tấn
...
...
Niệm Khúc Cuối Trọng Tấn
...
Mưa Hồng Trọng Tấn
...
Xin Còn Gọi Tên Nhau Trọng Tấn
...
Phôi Pha Trọng Tấn
...
Tự Nguyện Trọng Tấn
...
Mùa Xuân Đi Chợ Bắc Hà Trọng Tấn - Anh Thơ
...
...
Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi Trọng Tấn
...
Ta Ra Trận Đêm Nay Trọng Tấn
...
Bình Minh Trường Sa Trọng Tấn
...
Dáng đứng bến tre Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Bắc Hà yêu thương Trọng Tấn - Anh Thơ
...