Trần Thu Hà

Một Ngày Trần Thu Hà
Bão hòa Tùng Dương - Trần Thu Hà
Còn Mãi Tìm Nhau Trần Thu Hà - Quốc Trung
Dấu Chân Địa Đàng Trần Thu Hà - Quốc Trung
Mưa Hồng Nhiều ca sĩ
Rồi Như Đá Ngây Ngô Trần Thu Hà - Quốc Trung
Cho Đời Chút Ơn Trần Thu Hà
Tình Nhớ Trần Thu Hà
Ngày Em Đến Trần Thu Hà
Chị Tôi Trần Thu Hà
Lời Ru Cho Con Trần Thu Hà
Mùa Thu Cho Em Trần Thu Hà