Lâm Triệu Minh

Thói Quen Lâm Triệu Minh
Thà Là Quên Đi Lâm Triệu Minh
Hoa Tím Ngày Xưa Lâm Triệu Minh
Con Bướm Xuân (Remix) Saka Trương Tuyền - Lâm Triệu Minh
Em Mong Manh Lắm (Remix) Kim Ny Ngọc - Lâm Triệu Minh
Hoa Nở Không Màu (Remix) Kim Ny Ngọc - Lâm Triệu Minh
Không Lâm Triệu Minh
Nếu Một Ngày Lâm Triệu Minh
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Hoa Tím Người Xưa Lâm Triệu Minh
Người Phu Kéo Mo Cau Lâm Triệu Minh